Wyniki turnieju z dnia 20.05.2019r.

 

 

TURNIEJ LOKANY

miejsce numer   WK okręg PZBS   % PKL
1 8 Tomasz Kadłubicki
Maciej Zarębski
3.0
4.0
SL
SL
03229
03619
 
 
60.99 21
2 19 Krzysztof Gacek
Jerzy Miś
3.0
5.0
SL
SL
10344
03370
 
S
59.03 18
3 13 Józef Sordyl
Wiesław Puchała
5.0
5.0
SL
SL
13138
07443
N
S
58.37 14

 

Wyniki turnieju z dnia 13.05.2019r.

 

 

   

1 4 Marek Blat 11.0 SL BSBS KONSTANTA Bielsko-Biała 55.64 18
Jerzy Skwark 15.0
2 18 Bogusław Mojżesz 5.0 SL BSBS II Bielsko-Biała 52.45 15
Jerzy Ujma 12.0
3 1 Jerzy Stworzewicz 12.0 SL BSBS II Bielsko-Biała 48.00 13
Kazimierz Lichawski 11.0

 

Hutnicza majówka 2019-05-11

Weekend, ale nasz prezes mocno pracuje.

Para Jerzy Skwark - Jacek Szczerbowski wygrała, tu zacytuję

PUCHAR DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII
METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
HUTNICZA BRYDŻOWA MAJÓWKA NA AGH

turniej niewielki, ale mocno obsadzony. Aż  5 par miało co najmniej 20 WK.

Walne zebranie BSBS i turniej

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 1.06.2019 o godzinie 9:00 w klubie osiedlowym Karpatek przy ul. Matusiaka 3 w Bielsku-Białej.

W przypadku braku kworum, zebranie odbędzie się w tym samym miejscu w drugim terminie o godzinie 9:15, bez względu na frekwencję.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz protokolanta.  

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6.      Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7.      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

3)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

4)   udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  na wniosek Komisji Rewizyjnej,.

 

8.      Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

 

Po zebraniu o godzinie 10:00 odbędzie się turniej o Puchar Prezesa KSM.

 

Zapraszamy.

 

 

RODO

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej druku i przyniesienie go na turniej. Druk można również wypełnić w trakcie turnieju.

Druk RODO

Podkategorie

Dane Stowarzysznia

Aleja Armi Krajowej 316
43-309 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 51 1020 1390 0000 6702 0111 4305

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl