Wyniki turnieju z dnia 28.05.2018r.

TURNIEJ LOKALNY

 

miejsce numer   WK okręg PZBS   WYNIK PKL
1 6 Bogusław Mojżesz
Jerzy Skwark
5.0
13.0
SL
SL
03374
03497
 
S
50.51 19
2 4 Wiesław Puchała
Józef Sordyl
5.0
5.0
SL
SL
07443
13138
S
N
44.32 15
3 9 Maciej Zarębski
Piotr Kamiński
4.0
5.0
SL
SL
03619
10616
 
S
41.65 12

 

Turniej o Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kilka cennych informacji w sprawie turnieju.

1. Turniej odbędzie się 9 czerwca o godzinie 10.00 w Hotelu Beskicy Park przy ulicy Armii Krajowej 316.

2. Turniej rozegrany w systemie trzech sesji po 10 rozdań.

3. Na sali gry przewidziany drobny poczęstunek dla uczestników.

4. Dodatkowe puchary dla najlepszej pary z UIIIW.

5. Po zakończeniu Prezes zaprasza na Festyn Rodzinny na Osiedle Karpackie gdzie czekają kolejne atrakcje.

6. Wpisowe do turnieju 20 zł. Ulgowe 15 zł. Członkowie UIIIW i młodzież 10 zł.

7. Sędzia główny: Ryszard Łazikiewicz

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy...

Wyniki turnieju z dnia 21.05.2018r.

TURNIEJ LOKALNY

  

miejsce numer   WK okręg PZBS   % PKL
1 5 Marek Blat
Jerzy Skwark
11.0
13.0
SL
SL
12474
03497
S
S
58.58 21
2 11 Tadeusz Nędzi
Adam Pietrzak
7.0
9.0
SL
SL
03387
03426
S
N
56.73 17
3 12 Joanna Brede
Józef Sordyl
5.0
5.0
SL
SL
09794
13138
KS
N
56.08 14
4 19 Mieczysław Madej
Krzysztof Sałaj
4.0
2.0
SL
SL
08532
15846
S
 
55.53 10
5 14 Jan Szybalski
Roman Mosór
4.0
4.0
SL
SL
03526
03379
S
S
55.42 7
6 21 Jerzy Ujma
Aleksander Sejud
12.0
9.0
SL
OP
03562
03481
S
S
55.13 4
7 3 Pietro Vinci
Jerzy Rebajn
0.5
4.0
SL
SL
18455
03461
 
N
54.94 4
8 10 Zbigniew Mańdok
Tadeusz Szendzielarz
5.0
5.0
SL
SL
07369
07421
S
S
53.22 3
9 7 Jan Pustelnik
Tomasz Kłys
7.0
5.0
SL
WP
03449
09835
S
 
52.93 3
10 8 Piotr Kamiński
Maciej Zarębski
5.0
4.0
SL
SL
10616
03619
S
 
52.31 2
11 22 Mateusz Dominik
Bogdan Bialik
1.0
2.5
MP
SL
14626
15974
J
S
52.11 1
12 6 Bogusław Mojżesz
Mariusz Podsiadło
5.0
7.0
SL
SL
03374
07440
 
 
51.29 1
13 18 Tadeusz Dudziak
Janusz Wardas
4.0
3.0
SL
SL
07144
07424
N
S
51.04  
14 20 Jerzy Mojżesz
Bożena Budzyn
3.0
7.0
SL
SL
03375
03076
S
KS
49.07  
15 4 Jerzy Stworzewicz
Aleksy Swoboda
12.0
7.0
SL
SL
07475
03525
N
 
48.77  
16 16 Janusz Kozula
Marian Gacek
4.0
3.0
SL
SL
07343
03144
N
S
48.48  
17 23 Zdzisław Pędziałek
Zdzisław Gawron
1.5
0.0
SL
SL
17973
 
S
 
47.20  
18 1 Łukasz Stworzewicz
Jerzy Danel
1.5
0.0
SL
SL
17383
18485
 
S
45.70  
19 17 Tadeusz Tkaczyk
Stanisław Waliczek
4.0
3.0
SL
SL
03551
07422
N
N
44.93  
20 9 Leszek Zieliński
Marian Pająk
4.0
0.0
SL
SL
13422
17208
N
S
44.22  
21 13 Tadeusz Zawada
Bolesław Ficek
1.5
0.5
SL
SL
15338
18090
N
N
44.08  
22 2 Grzegorz Jura
Tomasz Kuś
0.0
7.0
SL
SL
 
03300
 
S
43.32  
23 15 Aleksander Fedko
Józef Suchy
0.0
0.0
SL
SL
18516
17608
S
N
39.44  

 

Walne Zebranie BSBS

 

  Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zwołuje na podstawie paragrafu 17 pkt 1 i 2 statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 9.06.2018  o godz 9:00 w Hotelu Beskidy Park przy al. Armii Krajowej 316 w Bielsku-Białej.

W przypadku braku quorum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 9:15, w tym samym dniu i tym samym miejscu.

Na podstawie paragrafu 22 statutu, zebranie w drugim termnie odbędzie się bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz protokolanta.  

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6.      Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

7.      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

3)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,

4)      udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  na wniosek Komisji Rewizyjnej.


8.      Wolne wnioski.

Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 

 

Po walnym Zebraniu o godz 10:00 zapraszamy na Turniej o Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Turniej o Puchar Prezesa KSM

 

    Zapraszamy na Turniej o Puchar Prezesa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 9 czerwca o godzinie 10:00. W trakcie turnieju nastąpi podsumowanie rozgrywek Ligi Okręgowej. 

      Turniej odbędzie się w hotelu Beskidy Park. Po zakończeniu organizatorzy zapraszają na festyn spółdzielczy na Osiedlu Karpackim.

Podkategorie

Dane Stowarzysznia

Aleja Armi Krajowej 316
43-309 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 51 1020 1390 0000 6702 0111 4305

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl