Walne Zebranie Stowarzyszenia i Turniej o puchar BSBS

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zwołuje na podstawie paragrafu 17 pkt 1 i 2 statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia

.Zebranie odbędzie się 14.05.2023  o godz 9:00 w Klubie Karpatek  ul.Matusiaka 3 w Bielsku-Białej.

W przypadku braku quorum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 9:15, w tym samym dniu i tym samym miejscu.

Na podstawie paragrafu 22 statutu, zebranie w drugim terminie odbędzie się bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia

Porządek obrad:

1.    Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres działania 2021 i 2022   

     oraz sprawozdanie finansowe za lata 2021 i 2022 r

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących :

                 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2021-2022

                 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2021 - 2022 r.

                 udzielenie absolutorium członkom Zarządu

4.Wnioski

5.Zamkniecie zebrania

 

Po zebraniu o godz.10 zapraszamy na turniej o puchar Beskidzkiego Stowarzyszenia

 

                                                                    Zarząd BSBS

 

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl