Komunikat Zarządu BSBS

 

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU BESKIDZKIEGO STOWARZYSZENIA BRYDŻA SPORTOWEGO Z DNIA 09.01.2020

 

1. Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego postanowił utrzymać składkę członkowską do Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego na poziomie 40 zł rocznie. Składka jest identyczna dla wszystkich członków i nie podlega żadnym ulgom.

 

2. Warunkiem dopuszczenia do gry w lidze okręgowej prowadzonej przez Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego jest:
a) opłata składki członkowskiej na rzecz Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego przez każdego ze zgłoszonych do rozgrywek zawodników;

b) uregulowanie całości należnych wpłat do PZBS, ŚLZBS oraz BSBS dotyczących zgłaszanej drużyny;

c) podanie dokładnego sposobu zaksięgowania wpłacanych kwot.

 

3. Zarząd podtrzymał wcześniej ustaloną wysokość wpisowego do poniedziałkowych turniejów w wysokości:

a) 15 zł - opłata normalna;

b) 10 zł - opłata zniżkowa (kobiety, senior po ukończeniu 66 lat, nestor);

c) 5 zł – młodzież.

 

4. Zapłata składki na rzecz Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego nie jest warunkiem koniecznym udziału w poniedziałkowych turniejach, tym niemniej opłata dla osób nie będących jego członkami będzie powiększona odpowiednio o 5 zł dla każdej z wyżej wymienionych kategorii zawodników.

 

5. Zarząd dokonał zmian w regulaminie Grand Prix Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego. Po zakończeniu głównego cyklu rozgrywek zostanie rozegrany finał, w którym weźmie udział 12 par. Prawo wyboru partnera będzie przysługiwać zawodnikom którzy zajęli w klasyfikacji długofalowej miejsca od 1 do 12. W przypadku wyboru innego zawodnika z pierwszej dwunastki prawo wyboru otrzyma zawodnik sklasyfikowany na miejscu 13 itd. W skład końcowego wyniku rozgrywek zostanie zaliczone odpowiednio:

a) carry-over w wysokości 1/3 wyniku z głównego cyklu rozgrywek;

b) 2/3 osiągniętego w finale wyniku.

Terminy poszczególnych turniejów z cyklu GP BSBS:

a)    27.01.

b)    24.02.

c)    16.03. – indywiduel

d)    30.03.

e)    20.04.

f)     25.05.

g)    15.06.

h)   28.09.

i)     05.10. – indywiduel

j)      26.10.

k)    11.11 – turniej w ramach Młodzieżowego Festiwalu Brydża

l)     23.11.

m)  14.12.

Finał zostanie rozegrany w sobotę 19.12.2020r.

W skład wyniku w klasyfikacji długofalowej wchodzić będzie suma 8 najlepszych wyników z   rozegranych  turniejów.

Fundusz na nagrody dla zwycięzców cyklu będzie wynosić 1.600zł. W jego skład będą wchodzić opłaty w wysokości 50zł od każdej startującej pary (bez prawa do zniżek) oraz 1.000zł pochodzące ze środków własnych Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego.

 

6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2020r.

Dane Stowarzysznia

Aleja Armii Krajowej 316
43-309 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl